Erfgoedhuis Hilversum

LEZINGEN

Lezingen

Lezingen rond diverse thema's op verschillende locaties.

Het Historisch Café organiseert zo om de 6 weken een lezing.


De toegang tot het Historisch Café Hilversum (locatie theater HIlversum) is gratis. Na afloop gaan ze met de pet rond om de kosten van de sprekers te dekken.


Op 13 juni besteedt het Historisch Café Hilversum aandacht aan de volkshuisvesting en de projectontwikkeling.

Daarna gaan Noud en Annette met elkaar en de zaal in gesprek onder leiding vanJoop Lahaise.


4 juli: Sander Koopman en Arie den Dikken over stadsfotografie

Op donderdag 4 juli gaanSander Koopman en Arie den Dikken in op het fenomeen stadsfotografie. Het fotografisch documenteren van de stad ontstond in de 19de eeuw. Daarbij speelden zowel artistieke als documentalistische motieven een rol. Dankzij de stadsfotografie beschikken wij over een belangrijke bron van herinnering en informatie over het stadsbeeld van toen en kunnen historisch onderzoekers zich baseren op een belangrijke bron van fotografische documentatie. Beide sprekers maken in hun eigen praktijk op geheel eigen wijze gebruik van hun fotowerk en laten daarvan voorbeelden zien.